Hydrogen Valley
Hydrogen Valley

Hydrogen Valley

Video afspelen

Waterstof in Noord-Nederland

Waterstof

Waterstof is de energiedrager van de toekomst. In Noord-Nederland wordt volop gewerkt aan een vergaande invoering van waterstof als brandstof voor bussen. Zeer diverse partijen zijn betrokken. Deze video hebben wij ontwikkeld in samenspraak met provinciaal bestuur, openbaar vervoer en commercieel betrokken partijen.

Deze video is opgebouwd rond interviews. We hebben tot een geheel gemaakt door de objecten die als een rode draad door de video lopen en de meer abstracte begrippen visualiseren. Hiermee is het een mengvorm van interview en objectvideo.

‘Energiedrager van de toekomst’